Over ons

Stichting Kunstcentrum Weert is een groep van dertig autonome professionele kunstenaars die hun werk aan het Weerter publiek willen laten zien. Zij doen dit in de vorm van solo-tentoonstellingen op eigen initiatief, groeps/thema-exposities, gezamenlijke projecten, uitwisselingen met andere groeperingen en kunst-atelierroutes.

De stichting bestaat sinds 1984 en heeft kunstenaars uit allerlei geledingen en disciplines: tekenaars, schilders, beeldhouwers, textielkunstenaars, een fotograaf, een video/computerkunstenaar, een theatermaker en een schrijver. De leden werken collectief aan de organisatie en realisatie van de activiteiten. Per jaar wil het Kunstcentrum minstens vier keer in het publieke domein treden met interactieve kunstzinnige activiteiten.

Eens per maand exposeren de kunstenaars-leden bij toerbeurt kortstondig in de groepsruimte van het SKW. Op dit moment zijn wij dolende, want binnenkort moeten wij het pand “Ars Celare Artem” aan de IJzerenmanweg verlaten.

Er is drie keer per jaar een algemene ledenvergadering, daarnaast is er een actief dagelijks bestuur dat initiatieven verzint, besluiten neemt, en ad hoc werkgroepen samenstelt.

Wanneer iemand lid wil worden van onze Stichting zal de ledenvergadering zijn of haar documentatie, of website bekijken. Een commissie van drie leden van SKW gaat op bezoek bij de kunstenaar en bespreekt de motivatie van de aspirant en de bijdrage, die hij.zij denkt te kunnen leveren aan de stichting De commissie moet unaniem zijn over de aanname als lid.

Aanmelden kan via Emmy van de Venne: emmy.vandevenne@gmail.com

U kunt voor minimaal € 15,– per jaar donateur worden om financieel bij te dragen aan onze projecten. Hiervoor aanmelden bij emmy.vandevenne@gmail.com. Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen bij één van onze tentoonstellingen.

 

kunstenaar rob kars handtekening
Rob Kars