Anki Raemaekers

|


 

ABKM cum laude 2010 afgestudeerd op experimentele video en fotografie.

De fotografie en video zet ik in om patronen te onderzoeken. Onze hersenen werken via patronen om zaken te herinneren en te reproduceren. Daarmee onderzoek je dan tevens de manier van kijken. Dat zegt veel over de psyche van een mens, want iedereen kijkt op zijn eigen specifieke manier. Deze manier is sterk beïnvloed door ervaringen de omringende cultuur, familie en vriendschappen, genoten onderwijs en intellect. Je hebt dus een specifieke voorkeur van kijken, vermijden en belangstelling.
Door je te richten op de patronen in je leven ontdek je dus al fotograferend je eigen voor- en afkeer. Door het in tijd te plaatsen krijg je een besef van verloop. Net als in het echte leven is niets statisch maar de veranderingen kunnen zo subtiel plaatsvinden dat het niet echt bewust waargenomen wordt.
Dat onbewuste is met tekenen en de plaatsing in tijd en ruimte zoals in een beeldverhaal gebeurt. Makkelijk intuïtief te onderzoeken. Zo wordt je je meer bewust van de werking van je persoonlijkheid en innerlijk leven.
Dit kan louterend werken en helpt je stap voor stap op weg bij een groter begrip voor je eigen persoon en de mensen om je heen.
Visueel zelfonderzoek kan je door moeilijke periodes helpen, trauma´s zichtbaar maken en verhelpen. Je zelfkennis vergroten en een procesmatig en creatief onderzoek ondersteunen naar de wereld om je heen. Waardoor je een beter besef van je drijfveren en kwaliteiten krijgt.
Door het schrijven van verhalen en het maken van tekeningen begrijp je ook beter hoe je op beeld reageert. Want vaak kloppen de beelden niet die bij verhalen gebruikt worden.
In deze tijd van zelfpromotie en publicatie op internet krijg je zodoende beter zicht op hetgene je prijsgeeft van jezelf in de openbaarheid.

denieuweburgermaatschappij.nl
araemaekers507@kpnmail.nl

 

Delen op: