Uitnodiging Expositie VERWEERT HOUT

9 & 10 juli | Paterskerk Weert

Honderden Weertenaren zoals u en ik, jong en oud, bewerkten een stuk archeologisch hout uit de Romeinse tijd, opgegraven in Weert. Deze honderden kunstwerkjes zijn nu uitgestald en te bewonderen.

Waar: Paterskerk, Biest 43 Weert
Wanneer: Zaterdag 9 juli 12-17 uur en Zondag 10 juli 12-17 uur

De expo is vrij te bezoeken en iedereen is welkom!

Dit Participatie-Kunstproject is een idee en uitvoering van: Caroline van der Linden,
Emmy van de Venne, Saskia Keijzers en Yvonne Schroeten, samen het Dagelijks Bestuur van Stichting Kunstcentrum Weert, ondersteund door de leden, op voorzet van: Fokko Kortlang, ArchAeO.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Voortgekomen uit de ruim tweehonderd  jaar oude ‘Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen’, zet het zich in om alle burgers bij de samenleving te betrekken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar € 26 miljoen donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. 

Delen op: